Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Issue Date

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Aydın, Remzi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalısmada Kayseri merkezde yer alan 32 mihrab incelenmistir. Ayrıca günümüze ulasamayan yapılardan da kısaca söz edilmistir. Tezimizde yer alan mihrablar, 12.yy.'dan 20.yy.'a kadar olan genis bir zaman dilimini ...
 • Duman, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Aslen Arnavutluğun Berat sancağına bağlı Rudnik köyünden olan ve devşirilerek küçük yaşlarda İstanbul'a getirilen Köprülü Mehmed Paşa Osmanlı Devletinin bir dönemine damgasını vurmuş önemli ve değerli devlet adamlarından ...
 • Edis, Arife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Kökü çok daha eskilere dayanmasına ragmen, yazılı kaynakların tesbit edilemeyisinden dolayı Türk tarihinin bir yönü hep eksik kalmıstır. Pazırık Kurganı'nda kırık bir çanak içerisinde iki satırlık bir bas saglıgı ile ...
 • Ören, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Abbasiler yaklaşık beş asır boyunca slam Dünyasında varlığını devam ettirmiştir. Bu zaman dilimi içerisinde slam Dininin kendi değerleri ile yerleşik bulunduğu coğrafyadan aldığı değerleri harmanlamış ve ortaya bir medeniyet ...
 • Candan, Feyza (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm tarihinin ilk döneminde ihtida olayları yoğun bir şekilde Emevîler döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Müslümanlar Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir yelpazede fetihler gerçekleştirmiştir. Bu fetihlerin ...
 • Şanverdi, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İlk üç halife döneminde, İslâm toplumunun hayat standartlarını yükseltmek için yoğun çaba sarf edilmişti. Özellikle sosyal, siyâsî ve dîni alanda yapılan çalışmalarda doğrudan ya da dolaylı olarak bu olayların içinde rol ...
 • Kaplan, Sümeyra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslam toplumunun bağımsız devlet olma yolundaki en önemli dönem olan Hz. Peygamber döneminde yaşanan olaylar sadece İslam âleminin değil, diğer toplumlarında yüzyıllardan beri ilgi alanı olmuş ve bu alanda sayısız çalışma ...
 • Bozer, Saliha (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Ferman, berat, name-i hümayun gibi padişaha ait belgelere çekilen tuğra, devletin varlığının bir göstergesi olmakla birlikte İmparatorluğun da bir sembolü ve arması olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda tuğra kendine özgü ...
 • Çelik, Sümeyya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  slam öncesi Türk sanatında bazı hayvansal ve bitkisel kültür ögeleri adlı çalısma yaptık. slam öncesi Türk sanatında hayvansal figürler ön plana çıkmaktadır. Çünkü toplumda hayvanlar önemli bir yer arz ediyordu. Mitolojilerinde, ...
 • Kuşcalı, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Hazrec kabilesine mensub olan Abdullah b. Revâha Medine'de doğdu. Doğumu, çocukluğu ve gençlik yılları hakkında detaylı bilgiler kaynaklarda yer almamaktadır. Cahiliye döneminde okuma yazma bilen az sayıdaki kişilerden ...
 • Koç, Cengiz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamız esnasında önce İslam Hukukunda mezheplerin âriyet akdine bakıslarını sonra da, günümüz Türk Hukukunun bakısını, daha sonra da her iki hukuk sisteminin birlestikleri ve ayrıldıkları noktaları ortaya koymaya ...
 • Dural, Osman Nuri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm Tarihinin en önemli dönemlerinden biri Emevîler dönemidir. Emevîler döneminde de hiç kuşkusuz Muâviye b. Ebî Süfyan'ın ayrı bir yeri vardır. Siyasî kavga ve görüş ayrılıklarına rağmen İslâm topraklarını tek bir çatı ...
 • Akdoğan, Leyla (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm tarihinde Müslümanlar, ilk kez farklı bir ilâhi dinle ve onun mensuplarıyla Medine'de karşılaştılar. Bunlar şehrin eski sakinleri olan Yahudiler'di. Bu Yahudi kabilelerinin en etkin olanı Nadîroğulları, liderleri ise ...
 • Yüksel, Bünyamin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bilâl b. Rebâh el-Habeşî, hicretten 40 yıl kadar önce (M.581) Mekke'de Habeşistan asıllı cariye bir anne ve köle bir babadan dünyaya gelmiştir. İslamiyet'in ilk yıllarına kadar Cumahoğulları kabilesi içinde Ümeyye b. ...
 • Uğraşkan, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Milletimizin sahip olduğu yüksek kültür değerlerimizden biri olan mezar taşları, milletimizin geçirmiş olduğu kültür safhalarını göstermesi bakımından son derece değerlidir. Mezar taşları bulunduğumuz toprağın doğal ...
 • Uzun, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk islam edebiyatı içerisinde verilen eserlerde pek çok dini motif kullanılmıstır. Bu dini motiflerin en basta gelenlerinden birisi ise ?hac ve kurban?dır. Divan edebiyatı içerisinde yer alan sairlerin arasında padisahlar ...
 • Akyol, Edip (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Gerek islam Tarihi gerekse Anadolu'nun tarihi için önemli bir dönemi ifade eden Hamdânîler ve onun en güçlü siması olan Seyfüddevle'nin Bizans'a (Anadolu'ya) yönelik fetihleri bizim bu arastırmamızın konusu olmustur. ...
 • Akbıyık, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm Tarihindeki önemli sahsiyetlerden birisi olan Abdullah b. Abbâs'ın siyâsî iliskileri bu çalısmada ele alınmıstır. Abdullah b. Abbâs'ın daha çok ilmî kisiligi ön plana çıkmasına ragmen saglam siyâsî kimligi sayesinde ...
 • Kirlenmez, Dilek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türküler, agızdan agza dolasarak ve nesilden nesile aktarılarak yasarlar. Toplumun din, adet, gelenek ve görenekler gibi manevi unsurlarını içerirler. Türk halk müzigimizin sözlü eserlerinde slam dininin temel inanç ...
 • Tanyel, Şerife Yazgan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Eski Türk san'atlarımızdan olan ebrû san'atının ne zaman basladıgı hakkındaki bilgilerimiz tam degildir. Ebr kelimesinden türetilen ebrî bulut ve bulutumsu manasına gelir. Bir ebrû türü olan battal ebrûda da bulut benzeyen ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account