Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim okulları ikinci kademe (6. sınıf) öğrencilerinde ses eğitimi uygulamaları ile koro eğitimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özçimen, Aycan
dc.contributor.author Yiğit, Vahide Bahar Önder
dc.date.accessioned 2017-04-19T07:02:04Z
dc.date.available 2017-04-19T07:02:04Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Yiğit, V. B. Ö. (2004). İlköğretim okulları ikinci kademe (6. sınıf) öğrencilerinde ses eğitimi uygulamaları ile koro eğitimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4558
dc.description.abstract Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde ses eğitimi uygulamaları ile koro eğitimi yapılmasının koro eğitimine anlamlı etkileri olup olmadığının saptanması amacıyla yapılmıştır.Bunun için ilköğretim ikinci kademede bulunan 6. sımf öğrencilerinden oluşan deney ve kontrol grupları ile çalışılmış, ses eğitimi ilke ve amaçlarından yararlanılarak, belirlenmiş olan hedef davranışlar doğrultusunda, müzik derslerinde şarkı öğretimi yapılmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda elde edilen bulgular spss programı ile analiz edilmiş, hedef davranışların deney ve kontrol grubu için gerçekleşme durumu frekans ve yüzde olarak açıklanmıştır. Sonuç olarak koro eğitiminin, okul müzik eğitiminde önemli bir eğitim alam olduğu gerçeği ortaya çıkarılmış, bu eğitim alanında uygulanabilecek etkinliklerde ne gibi ilke ve amaçların izleneceği, bu ilke ve amaçlar doğrultusunda hangi yöntem ve tekniklerden yararlanılabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The study has been done to show whether chore training by practising voice training in the secondry school students has a curicial effect on chore training. Therefore it has been done as a testing and checking grups of the 6 grade of the secondary school students a song has been trained in th e music lesson by using the means of principles and goals of voice training. At the and of the observations, the outcomes have been analized wit the spss programme.the desired behaviors have been explained as frequece and per cent for these groups. Consequently, chore training has been proved as an effective field on music training at schools.Which methods and means can be applied on the aims and principles and what sort of principles and aims can be followed for the activities which can be applied in this field is trid to be modified. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education schools tr_TR
dc.subject İlköğretim okulları tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Voice training tr_TR
dc.subject Ses eğitimi tr_TR
dc.subject Music education tr_TR
dc.subject Müzik eğitimi tr_TR
dc.subject Music lesson tr_TR
dc.subject Müzik dersi tr_TR
dc.subject Choir tr_TR
dc.subject Koro tr_TR
dc.title İlköğretim okulları ikinci kademe (6. sınıf) öğrencilerinde ses eğitimi uygulamaları ile koro eğitimi tr_TR
dc.title.alternative Chore training by practisingvoice training in the secondry school (6th class) students tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account