Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

EGM2008 modelinin SRTM sayısal yükseklik modeline katkısının araştırılması: Türkiye örneği

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.