Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Mekânsal projelerde sayısal ortofoto ürünlerinin coğrafi bilgi sistemlerine altlık olarak kullanılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.