Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Emniyet teşkilatında halkla ilişkiler: Konya İl Emniyet Müdürlüğü örneği

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.