Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Düşük maliyetli bir sorbent olan uçucu kül ile sulu çözeltilerden ağır metal sorpsiyonu

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.