Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bodipy temelli fonksiyonel ligandların sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.