Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Şer'iye sicillerine göre XVII. yüzyılda Konya ve Ayıntâb şehirlerinde gündelik hayat (1670-1680)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.