Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Melez kompozit levhaların düşük hızlı darbe cevabına numune genişliğinin etkisinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.