Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kösrelik-Kösrelikkızığı-Memlik (Kuzeydoğu Ankara) bölgesi jura-kretase yaşlı çökellerin sedimantolojisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.