Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

1 numaralı Konya Şer'iye Sicili (970-1019/1563-1610) değerlendirme ve transkripsiyon

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.