Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Erkek üretrasında bakteriyel vaginozis ile ilişkili bakterilerin tanımlanması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.