Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kataraktlı köpeklerde fakoemülsifikasyon yöntemi ile katlanabilen hidrofilik akrilik intraoküler lens (iol) yerleştirilen ve iol yerleştirilmeyen (visco elastik kullanılan) hastalarda sonuçların değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.