Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Akut pulmoner tromboembolide dual enerji bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiografinin tanısal değeri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.