Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Hepatosellüler karsinomda kemoterapötik ajan (Doksorubisin) yüklü mikrosferlerle yapılan transarteriyel kemoembolizasyon tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.