Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

1,3,5-triazin ve sübstitüe hidroksikinolin türevlerinin sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.