Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Gazete reklamlarının nitel ve nicel özellikleri: Otomotiv reklamları üzerine içerik analizi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.