Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yerköprü şelalesi (Hadim, Konya) ve yakın çevresindeki güncel tufa oluşumlarının sedimantolojisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.