Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yüzey çatlaklı 5086 Al - Mg alaşımının yorulma davranışları

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.