Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Karbamid peroksitin farklı seramik sistemlerindeki iyon salınımlarına ve yüzey pürüzlülüğüne etkisinin değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.