Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Disülfit bağlı kovalent organik polimerlerin karbondioksit adsorplama verimi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.