Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tek elektronlu kuantum nokta yapılarda manyetik alan etkisinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.