Selcuk University Digital Archive Systems

Nevres Bey'in ud taksimlerinin analizi ve ud eğitimine yönelik alıştırmaların oluşturulması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaçar, Gülçin Yahya
dc.contributor.author Gönül, Mehmet
dc.date.accessioned 2017-11-09T08:22:42Z
dc.date.available 2017-11-09T08:22:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Gönül, M. (2010). Nevres Bey'in ud taksimlerinin analizi ve ud eğitimine yönelik alıştırmaların oluşturulması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6531
dc.description.abstract Nevres (Orhon) Bey, 1873-1937 yılları arasında yaşamış, özellikle ud icrâsına getirdiği yeniliklerle Klâsik Türk Mûsikîsinin ve ud icrâcılarının önde gelen simâlarındandır. Nevres Bey'i farklı kılan, ud icrâsında kendi dönemine kadar kullanılan icrâ tekniklerinden farklı, bütünüyle özgün bir tavır kazandırmış olmasıdır. O, udu kendinden öncekiler gibi boş telleri kullanarak dikey ağırlıklı bir icrâda değil, özellikle Cemil Bey'in tanbur ve lavta icrâsının etkisiyle çok pozisyonlu, boş tellerden imtina eden bir tavırla icrâ etmiş ve bu noktada geliştirdiği teknik ile ud icrâ tarihinde bir mîlat olmuştur. Temel seviyede ud eğitimini almış olan icrâcılar, özgün tavırlarını oluşturmak için, eğitimlerini daha üst seviyelere taşımak zorundadırlar. Parmak izleri kadar belirleyici olan sanatkâr tavrı, her icrâcı için ulaşılması gereken bir hedef olmalıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için icrâcının, kendinden önceki önde gelen icrâcıları ve tavırlarını tanıma, anlama ve uygulama gereksinimi vardır. Bu noktada, yaşanılan eksikliklerin giderilmesi için tarihe mal olmuş icrâcıların sanat kişiliklerinin ve kendileriyle bütünleşen tavırlarının günümüze taşınması bir gerekliliktir. Bu çalışma ile ud icrâcıları arasında çok önemli bir yer tutan Nevres Bey'in, 14 ayrı makamdaki 20 taksimi ışığında tavrı ve mûsikî birikimi analiz edilmiş ve ulaşılan bilgiler doğrultusunda yine onun tercih ettiği makamlarda ve yapmış olduğu geçkileri kapsayan ud için 14 örnek alıştırma oluşturulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Nevres (Orhon) Bek, lived between 1873-1937, was a prominent oud performing as he added noble approach to the Classical Turkish Music. What has distinguished Nevres Bek from his peers was that he was able to contribute an original style of oud performance which seems to differ from those which had been used hitherto. Unlike his predecessors who had performed oud by using free strings in a vertical manner, he rather performedit, especially under the influence of the famous tanbur and lavta player Cemil Bek, away from the use of free strings. With the special tecnique he developed on his own, he has become a pioneering oud player. Those oud players who obtained basic oud training, should advance their tecniques in this field and form their own styles. To attain a distinct artistic form and style must be a goal for every performer. İn order to attain to this high level of performance, it was neccessary for a musician to understand well the styles and practicesof the leading oud performers before himself. At this point we should also note that yhe styles of the artist of the past should be handed down through generations. To our time so that improvements and advancements can be accomplished. With these study, we have been able to demonstrate the important place of Nevres Bek among oud players by analysing and examining his twenty improvised pieces within fourteen different musical modes. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Müzik aletleri tr_TR
dc.subject Musical instruments tr_TR
dc.subject Müzik eğitimi tr_TR
dc.subject Music education tr_TR
dc.subject Nevres Bey tr_TR
dc.subject Ud tr_TR
dc.subject Lute tr_TR
dc.title Nevres Bey'in ud taksimlerinin analizi ve ud eğitimine yönelik alıştırmaların oluşturulması tr_TR
dc.title.alternative An Analysis of Nevres Bek's oud improvisations and the formation of excercise concerning oud training tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account