Selcuk University Digital Archive Systems

Bayan sporcularda 20 metre mekik koşu testinin oksidatif stres ve antioksidan düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ergene, Neyhan
dc.contributor.author Bulduk, Emre Özgür
dc.date.accessioned 2017-11-13T11:36:36Z
dc.date.available 2017-11-13T11:36:36Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Bulduk, E. Ö. (2010). Plasma antioxidant responses and oxidative stress following a 20 meter shuttle run test in female volleyball players.Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6615
dc.description.abstract Bu çalışma, maksimal bir aerobik test olan 20 metre mekik koşu testinin bayan sporcularda oksidatif stres ve antioksidan düzeyleri üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmamıza Beden Eğitimi Bölümü'nde okuyan 18-24 yaş aralığına sahip 10 sedanter ve aynı takımda oynayan, düzenli olarak aynı antremanı yapan 10 voleybolcu olmak üzere toplam 20 bayan gönüllü katılmış, sporcu ve kontrol grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmışlardır. Bu çalışmada, sporcu ve kontrol grubuna bir defa olmak üzere kardiyorespiratuar verimliliği ve aerobik kapasiteleri gösteren testlerden biri olan 20 metre mekik koşu testi uygulanmıştır. Test öncesi ve testten hemen sonra deneklerden kan örnekleri alınmış ve alınan kan örneklerinde oksidatif stres göstergesi olarak Malondialdehit (MDA) ve antioksidan gösterge olarak Glutatyon (GSH) ve Katalaz (CAT) düzeyleri incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında, her iki grupta test sonrası MDA düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptanmıştır. (p<0.001) GSH ve CAT düzeyleri ise her iki grupta da test sonrası sırasıyla (p<0.05) ve (p<0.001) anlamlı derecede düşüktür. Gerçekleştirdiğimiz çalışmada, elde edilen bulgular değerlendirildiğinde hem spor yapan genç bayanlarda hem de sedanterlerde mekik koşu testinin serbest radikal üretimini uyardığını ve aynı zamanda antioksidan aktiviteyi ise baskıladığını göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to evaluate the effects of oxidative stress and levels of plasma antioxidants in female volleyball players in response to 20 meter shuttle run test. The study included 10 female volleyball players and 10 sedentary subjects, in the range of 18-24 years of age. Blood samples were taken before and immediately after the test. We have investigated the changes in the activities of antioxidant enzymes - reduced glutathione (GSH), catalase (CAT) ? and malondialdehyde (MDA) as a lipid peroxidation marker in plasma of all subjects. After the test, plasma levels of MDA were increased (p<0.001) in all subjects and plasma GSH and CAT enzymes levels were found significantly lower than the resting values in both groups (p<0.05) and (p<0.001) respectively. Findings of our study demonstrate that in both female groups 20 meter shuttle run test leads to production of more reactive oxygen species than the antioxidant systems can scavenge, it seems that the vulnerability of the body to oxidative stress is significantly enhanced after strenuous exercise test tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antioksidan aktivite tr_TR
dc.subject Antioxidant activity tr_TR
dc.subject Antioksidan maddeler tr_TR
dc.subject Antioxidant substances tr_TR
dc.subject Oksidanlar tr_TR
dc.subject Oxidants tr_TR
dc.subject Oksidatif hasar tr_TR
dc.subject Oxidative damage tr_TR
dc.subject Oksijen tr_TR
dc.subject Oxygen tr_TR
dc.subject Voleybolcular tr_TR
dc.subject Volleyball players tr_TR
dc.title Bayan sporcularda 20 metre mekik koşu testinin oksidatif stres ve antioksidan düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Plasma antioxidant responses and oxidative stress following a 20 meter shuttle run test in female volleyball players. tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account