Selcuk University Digital Archive Systems

Anadolu'da faaliyet gösteren menzilhaneler (1690-1750)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sak, İzzet
dc.contributor.author Çetin, Cemal
dc.date.accessioned 2017-12-06T08:23:36Z
dc.date.available 2017-12-06T08:23:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Çetin, C. (2009). Anadolu'da faaliyet gösteren menzilhaneler (1690-1750). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6898
dc.description.abstract Anadolu'da Faaliyet Gösteren Menzilhaneler (1690-1750) Osmanlı Devleti'nde resmî ulaşım ve haberleşme, menzilhane adı verilen istasyonlar vasıtasıyla sağlanmıştır. Menzilhanelerin konumları büyük ölçüde yol sistemine göre belirlenmiştir. Osmanlı yol sistemi Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki kısımda değerlendirilmekte olup, bu çalışma esnasında 1690-1750 yılları arasında Anadolu'da faaliyet gösteren menzilhaneler; işlevleri, isimleri, konumları, hukukî nizamları ve finansmanları bağlamında, ayrıntılı ve sistematik olarak incelenmiştir. Dört bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, menzilhaneler hem kavramsal olarak hem de mekânsal özellikleri bağlamında tanıtılmışlardır. İkinci bölümde Anadolu'da faaliyet gösteren 166 menzilhane, hizmet verdikleri ana yollara göre tasnif edilmek suretiyle; isimleri, konumları ve bağlantıları açısından, analiz edilmişlerdir. Üçüncü bölüm menzilhanelerin hukukî nizamlarını analiz etmeye yönelik olup, bunun için öncelikli olarak menzilhanelere hangi birimler tarafından ve ne şekilde nizam verildiği ele alınmıştır. Ayrıca menzilhanelerin idareleri, denetimleri ve faydalanılma koşulları gibi hususlar da ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Dördüncü bölüm ise menzilhanelerin masraflarını ve finansmanlarını incelemeye yönelik şekillendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Menzilhanes Operating in Anatolia (1690-1750) Official transportation and communication in Ottoman State were provided via stations named menzilhane. Positions of menzilhanes were mostly determined by road system. Having been qualified as two parts like Anatolia and Rumelia of Ottoman road system, in the course of this study, menzilhanes operating between the years 1690-1750 in Anatolia are researched systematically and in detail in aspect of their functions, names, locations, legal orders and finance. In the first chapter of the study which consists of four chapters, menzilhanes are introduced in the context of both conceptual and spatial features. In the second chapter, 166 menzilhanes operating in Anatolia are analyzed in the context of their names, locations and connections and means of being assorted according to main roads they serve. The third chapter is devoted to analyze legal orders of menzilhanes, for that purpose, the subject by which units and how orders were given to menzilhanes is handled primarily. Moreover, administrations, supervisions and utilization conditions are explained in detail as well. As to fourth chapter is formalized intending to research expenses and finances of menzilhanes. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Anadolu tr_TR
dc.subject Anatolia tr_TR
dc.subject Menzil külliyeleri tr_TR
dc.subject Menzil complexes tr_TR
dc.subject Menziller tr_TR
dc.subject Menzils tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Ottoman State tr_TR
dc.subject Ulaşım tr_TR
dc.subject Transportation tr_TR
dc.title Anadolu'da faaliyet gösteren menzilhaneler (1690-1750) tr_TR
dc.title.alternative Menzilhanes operating in Anatolia (1690-1750) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account