Selcuk University Digital Archive Systems

Ören yerleri turizm ilişkisinin tematik haritalar yardımıyla analizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gündoğdu, İ. Bülent
dc.contributor.author Tüzel, Mustafa
dc.date.accessioned 2017-12-27T11:23:54Z
dc.date.available 2017-12-27T11:23:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Tüzel, M. (2008). Ören yerleri turizm ilişkisinin tematik haritalar yardımıyla analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7551
dc.description.abstract Türkiye'nin tarihi mirası ören yerleri, turizme girdi yapan önemli unsurlardan biridir. Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların, müzelerin, eski medeniyetlere ait kalıntıların görülmesi amacıyla ülkemize bir çok turist gelmektedir. Ülkemizde özellikle sahil kenarı olmayan bölgelerde turizmin güçlendirilmesine yönelik planlamalar, ören yerleri ve turizme dair veriler üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda turizm stratejileri belirlenirken ören yeri ve turizm ilişkisini inceleyen tematik haritalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılayan doğru ve bilimsel verilere dayalı tematik haritaların sayısı çok azdır. Bu çalışmada ören yerleri, ören yerlerinin turizm ile olan ilişkileri ve turizm verilerini gösteren en uygun tematik tasarım teknikleri araştırılmıştır. Tematik haritalar ile veriyi yorumlama, karşılaştırma ve ondan sonuç çıkarma imkanı vardır. Tematik haritalarda istatistik analiz yapmaya imkan veren işaretleştirme yöntemleri gösterilmiştir. Tematik haritalarda bölgeye ait temayı (konuyu) içeren işaretlerin renk, şekil, büyüklük, yön ve birbirlerine göre olan konumlarını ve bunların farklı kombinasyonlarda gösterilmesinde kullanılan tematik haritalama teknikleri incelenmiştir. Uygulamada, konuyla ilgili sunumlarda ihtiyaca yönelik istatiksel analiz yapmaya imkan veren haritalar üretilmiştir. Oluşturulan tematik haritalarda, sınıf aralıkları ve farklı sınıf bilgileri mümkün oldukça sade ve yeterli şekilde yansıtılmıştır. Aynı konuya ait farklı tematik sınıflandırma yöntemleriyle, tek bir altlık harita üzerinde farklı tematik haritalar yapılarak sonuçları gözlemlenmiştir. Tematik gösterimde, harita kullanıcılarına konuyu doğru bir şekilde yansıtmak amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Historical inheritance of Turkey and its ruin areas are one of the significant factor increasing income to the tourism. Many tourists come to the country far sightseeing ruins ancient artifacts, historical buildings, museums, and the remains of the former civilization. Particulary, projects aiming to improve the tourism of the places off sea shores are realized on the base of the data regarding ruin areas and touristic places. In this context; setting goals of the tourism, thematic maps studying the contextual respect are required. Thematic maps meeting these requirements are few in number. In this paper, ruin areas, their regards with tourism, the most appropriate project technics displaying tourism data has been studied in detail. With the help of thematic maps, data can be analysed, compared and deduced. There are many kinds of maps having different contents. In this study, classification methots of maps have been analysed. On thematic maps, symbolism methods which enable statistical analysis have been shown. On thematic maps, thematic mapping tecniques used for showing colours, shape, size, direction of symbols related to theme (subject) belonging to the area and their positions to each other and different combitions of them have been examined. In presentations of the application, maps which enable required statiscal analysis have been designed. On thematic maps created, classification breaks and different data classification have been indicated so simplified and enough. The results have been observed by creating different thematic maps on only one base map using different thematic classification methods cencerning the same subject. Meanwhile, It has been mentioned about wrong or insufficient designs. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Coğrafi bilgi sistemleri tr_TR
dc.subject Geographical information systems tr_TR
dc.subject Sınıflandırma tr_TR
dc.subject Classification tr_TR
dc.subject İstatistik tr_TR
dc.subject Statistics tr_TR
dc.title Ören yerleri turizm ilişkisinin tematik haritalar yardımıyla analizi tr_TR
dc.title.alternative Analysis of relationship between tourism and ruin areas with the help of thematic maps tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account