Selcuk University Digital Archive Systems

Şerif Mardin'e göre modernleşme ve din

Show simple item record

dc.contributor.advisor Solmaz, Bünyamin
dc.contributor.author Özenç, Ali
dc.date.accessioned 2018-01-05T11:25:04Z
dc.date.available 2018-01-05T11:25:04Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Özenç, A. (2006). Şerif Mardin'e göre modernleşme ve din. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7722
dc.description.abstract Bu çalışmamızda Şerif Mardin'in ifadeleriyle Osmanlı'nın son dönemlerinden, zamanımıza kadar devam eden modernleşme çalışmalarına ve bunlar içerisinde din'in durumuna bakmaya çalıştık. Bu alanda yazılan diğer görüş ve düşünceler konunun başında verilerek, Şerif Mardin'in ifadeleri de yazılarak bunların karşılaştırılması ve eleştirisi yapılmıştır. Konuya alakalı diğer görüş ve düşünceler fazla detaya inilmeden genel bir şekilde verilmiştir. Asıl olarak Şerif Mardin'in ifadeleri ile anlattıkları üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın birinci bölümünde Mardin'in yazılarında Şerif Modernleşmeyle ilgili kullanmış olduğu kavramları ( Gelenek, Kültür, Modernleşme) önce genel bir çerçevede, sonra da Şerif Mardin'in ifadeleriyle açıklamaya çalıştık. kinci Bölümümüzde Şerif Mardin'e Göre Modernleşme ve Din başlığı altında Dünyadaki ve Türkiye'deki Modernleşme sürecini ve bu sürece etki eden fikirleri ve düşünce akımlarını vermeye çalıştık. Üçüncü bölümümüzde ise, Modernleşme-Din ilişkisini açıklamaya çalıştık. tr_TR
dc.description.abstract In this study of us, we tried to look at continuing modernization works from the last periods of Ottoman until today and also the condition of religion within them with the expressions of Şerif Mardin. By giving other aspects and thoughts written in this field at the beginning of topic and by writing the expressions of Şerif Mardin, they have been compared and criticized. Other aspects and thought regarding topic were given in the abstract without going into details. In fact, the explanations with the expressions of Şerif Mardin were emphasized. In the first section of our work, we tried to explain aspects used regarding modernization in the writings of Şerif Mardin (tradition culture, modernization) first within a general framework and then with the expressions of Şerif Mardin. In our second section, we tried to give streams of ideas and thoughts influencing modernization process in the world and in Turkey and this process under the headline of religion. And in our second section, we tried to explain the relationship between Modernization and Religion. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Modernleşme tr_TR
dc.subject Modernization tr_TR
dc.subject Din tr_TR
dc.subject Religion tr_TR
dc.subject Kültür tr_TR
dc.subject Culture tr_TR
dc.subject Batılılaşma tr_TR
dc.subject Westernization tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Ottoman Empire tr_TR
dc.title Şerif Mardin'e göre modernleşme ve din tr_TR
dc.title.alternative Modernization and religion for Şerif Mardin tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account