Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bazı kayaçların mekanik özellikleri ile öğütülebilirliğinin ilişkilendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.