Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Negatif siyasal reklamlarda ikna edici mesaj stratejisi olarak korku çekiciliği kullanımı

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.