Selcuk University Digital Archive Systems

1672-1673 tarihlaerinde Konya'nın sosyal ve ekonomik durumu (19no'lu Konya şeriyye siciline göre)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ürekli, Bayram
dc.contributor.author Acartürk, Ferrayi
dc.date.accessioned 2018-01-22T12:48:09Z
dc.date.available 2018-01-22T12:48:09Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Acartürk, F. (2006). 1672-1673 tarihlaerinde Konya'nın sosyal ve ekonomik durumu (19no'lu Konya şeriyye siciline göre). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8005
dc.description.abstract 1083 ? 1084 (1672 - 1673) yıllarına ait 19 numaralı Konya Şeriyye sicilinde807 belge bulunmaktadır.Konya Şeriyye sicilinde mülk satışları ağırlıkta olup bunun yanı sıra miras,hibe, nafaka takdiri, kavga, miras davaları gibi belgelere de rastlanılmaktadır. Bubelgelerden anlaşıldığı üzere aile kurumun korunmasına, kadının haklarını korunmasınadikkat edilmiştir. Toplumda geri plana itilmemiştir.Toplumda meydana gelen yaralanma, hakaret, cinayet, darp, içki içme ve zinagibi suçlar ihtiva eden belgeler yer almaktadır. Toplumda düzeni bozan bu suçlarakarşılık, mahallelinin yükümlülükleri olduğu için suçlar en aza indirgenmiştir.Konya'da yönetim kadı tarafından yürütülmekte, mahkeme binası ŞerafettinCamii yanında bulunmaktadır. Kadı her yerde davalara bakabilir, tutanak tutabilirlerdi.Konya Doğu şehirlerinin güzergahında olduğu için ticaret gelişmiştir. Ticareticanlı tutabilmek için bedesten, çarşı, han, gibi yerler imar edilmiştir.Konya'nın dini yaşantısında ise Müslümanlarla gayrimüslimler bir aradadır.Genelde aralarında hiçbir sorun göze çarpmazken bazen birbirlerini küfür ettikleri vedarp ettikleri göze çarpmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract There are 807 documents in number 19 Konya Şeriyye Register belongs to theyears of 1083 ? 1084 (1672 - 1673)Konya Şeriyye Register, the sell of estatement is very dense. In addition to this,there are documents such as inheritance, donation, alimony, the trials of fight andinheritance. As understood from these documents, it is given importance to theguardence of family and women rights.It doesn?t push behind in public. Also in such documents bout is rues that takeplace in public as in sulting which murdering injuring, drinking alcohol, fighting andadultery can exist. In return for these offenses disturbing the public, there are localobligations, so the offensese are decreased.The management in Konya is made by Kadı. The building of law court is nextto the Şerafettin Mosque. Kadı is busy with all the trials and can keep a court record.Muslims and non-muslims are together. Generally, there is no problem amongthese people, but sometimes they swear each other and fight. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Şeriye sicilleri tr_TR
dc.subject Court registers tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Ottoman State tr_TR
dc.title 1672-1673 tarihlaerinde Konya'nın sosyal ve ekonomik durumu (19no'lu Konya şeriyye siciline göre) tr_TR
dc.title.alternative Social and economicial condition of Konya between the dates of 1672-1673 tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account