Selcuk University Digital Archive Systems

Karşılıklı diplomasiye geçiş sürecinde Osmanlı daimi elçiliklerinin Avrupa'da yeniden tesisi 1832-1841

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuş, Muhittin
dc.contributor.author Dönmez, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-01-23T13:37:14Z
dc.date.available 2018-01-23T13:37:14Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Dönmez, A. (2006). Karşılıklı diplomasiye geçiş sürecinde Osmanlı daimi elçiliklerinin Avrupa'da yeniden tesisi 1832-1841. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8088
dc.description.abstract Daimû elçiliklerin yeniden tesis süreci, şimdiye kadar bir problem olarak ele alınmamıştır. Birçok kaynak, 1834'te atanan elçilerle birlikte, daimû elçiliklerin yeniden tesisi sürecinin başladığını savunmuştur. Gerçekte 1832 yılında başlayan bu sürecinin 1841'e kadar olan kısmı Osmanlı arşiv belgeleri ve yerli-yabancı ikinci el kaynaklara dayanılarak ortaya konulmuştur. Daimû elçiliklerin tesisinde birinci dönem olarak adlandırdığımız 1793-1821 arasındaki gelişmeler yeniden ele alınmıştır. Bu yıllar arasında Avrupa'ya yeniden elçi gönderme girişimleri olmuş ve bazı sebepler nedeniyle bundan vazgeçilmiştir Daha sonra 1832'de başlayan yeniden tesis süreci, 1834 yılında Avrupa'ya özel elçiler gönderilmesiyle birlikte işlerlik kazanmış, 1837'de ise özel elçilikler daimû elçiliklere dönüştürülmüş ve bu elçilikler günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Ayrıca Osmanlı elçilerinin Avrupa kamuoyunu etkileme çabaları, başta Cezayir ve Mısır meselelerinde olmak üzere siyasû faaliyetleri; genel olarak Osmanlı elçilik sistemi (maaş-yazışma-maiyyet); elçilerin Avrupa'ya gönderilen öğrencilerle ve ekonomik meselelerle ilgili çalışmaları ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The re-establishment period of constant embassies has not been taken on as a problem up till now. Many resources defend that the re-establishment period of the constant embassies has started with the Ambassadors promoted in 1834. The section of the period; which in fact started in 1832, lasted till 1841 was brought up based on the Ottoman archive documents and domestic and foreign second hand resources. The improvements in 1793-1821, designated as the first quarter, on the establishment of constant embassies are re-handled. Between these years, there were some attempts on sending ambassadors to Europe but it was abjured for some reasons. Later on, the re-establishment period started in 1832 had gained functionality in 1834 with the special ambassadors sent to Europe and these special embassies were transformed into constant embassies in 1837 and their presence have lasted till present time. Besides, the effort of the Ottoman Ambassadors on affecting the Europe Public Opinion; their political activities on topics of Algeria and Egypt ahead; Ottoman embassy system (salary-correspondence-attendance); their studies on students sent to Europe and economical subjects are stated in detail. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Karşılıklı diplomasi tr_TR
dc.subject Mutual diplomacy tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Ottoman Empire tr_TR
dc.subject Daimi elçilikler tr_TR
dc.subject Permanent embassies tr_TR
dc.subject Avrupa tr_TR
dc.subject Europe tr_TR
dc.title Karşılıklı diplomasiye geçiş sürecinde Osmanlı daimi elçiliklerinin Avrupa'da yeniden tesisi 1832-1841 tr_TR
dc.title.alternative Re-establishment of the constant Ottoman embassies on mutual diplomacy transition period in Europe 1832-1841 tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account