Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kronik hepatit B ve kronik hepatit C'li hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası serum neopterin düzeylerinin değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.