Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İnce barsak hastalıklarının tanısında baryumlu çift kontrast enteroklizis yöntemi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.