Selcuk University Digital Archive Systems

Asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde modifiye medial stoppa yaklaşımı;klinik anatomi çalışması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arazi, Mehmet
dc.contributor.author Kaçıra, Burkay Kutluhan
dc.date.accessioned 2018-02-02T10:07:00Z
dc.date.available 2018-02-02T10:07:00Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Kaçıra, B. K. (2006). Asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde modifiye medial stoppa yaklaşımı;klinik anatomi çalışması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8456
dc.description.abstract Bir adet taze ve beş adet formalize kadavraya, standart Modifiye Medial Stoppa Yaklaşımı uygulandı. nternal iliak arter ve dalları diseke edilerek lateks enjeksiyonu ile renklendirildi. Quadrilateral yüzey komşuluğundaki nörovasküler yapıların konumunu tam olarak belirlemek üzere, planlanan morfometrik ölçümler yapıldı ve anatomik varyasyonlar not edildi. Modifiye Medial Stoppa Yaklaşımı ile asetabulum kırıklarının tedavisi sırasında öncelikle risk altında olan nörovasküler yapıların; obturator arter-ven ve obturator sinir, iliolumbar arter-ven ve internal iliak arter ve iliak ven olduğu görüldü. Quadrilateral yüzey ile direk ilişkisi nedeniyle obturator damarlar ve sinirin dikkat edilmesi gereken en önemli yapılar olduğu tespit edildi. Bölgede oldukça sık varyasyonlar saptandı. Diseksiyonu yapılan 12 hemipelvisin 4'ünde (%33.3) internal ve eksternal iliak damarlar arasında kominikasyon (corona mortis) olduğu görüldü. Modifiye Medial Stoppa Yaklaşımı'nın, anatomik yapıların kolay diseksiyonuna imkan vermesi ve içpelviste, simfizis pubisden sakro-iliak ekleme kadar geniş bir alana ulaşım imkanı sunmasından dolayı, quadrilateral yüzeyi ilgilendiren asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde oldukça etkili ve uygulanabilir bir cerrahi teknik olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract We performed standart Modified Medial Stoppa Aproach to one fresh and five formalized cadavers. nternal iliac artery and branches were dissected and colored with latex injection. To determine the neurovascular structures adjacent to quadrilateral surface, morfometrical measurements that we planned were done and anatomic variations were noted. It has been detected that obturatory artery-vein and obturatory nevre, iliolumbar artery-vein, internal iliac artery and vein were the structures that are primarily at risk during surgical treatment of acetabular fractures via a Modified Medial Stoppa Aproach. Obduratory vessels and nerve were the most important structures to pay attention because of their direct contact to quadrilateral surface. Highly frequent variations were detected at this region. 4 of the 12 hemipelvises (33.3%) dissected have communications between eksternal and internal iliac vessels (corona mortis). We have seen that, Modified Medial Stoppa Aproach is very effective and applicable surgical technic at surgical treatment of acetabular fractures envolving quadrilateral surface because dissection of anatomical structures are easy and acces to a wide region at inner pelvis from pubic symphysis to sacroiliac joint is possible. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Asetabulum kırıklar tr_TR
dc.subject Acetabulum fractures tr_TR
dc.subject Cerrahi tedavi tr_TR
dc.subject Surgical treatment tr_TR
dc.subject Modifiye medial stoppa yaklaşımı tr_TR
dc.subject Modified medial stoppa approach tr_TR
dc.subject Klinik anatomi tr_TR
dc.subject Clinical anatomy tr_TR
dc.title Asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde modifiye medial stoppa yaklaşımı;klinik anatomi çalışması tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account