Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kompozit rezin simaların polimerizasyon ve renk değişimlerine farklı porselen laminate veneerlerin etkisinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.