Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Periodontal hastalık ile romatoid artrit arasındaki ilişki

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.