Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

FBE, Yüksek Lisans, Katıhâl Fiziği Koleksiyonu

FBE, Yüksek Lisans, Katıhâl Fiziği Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

  • Özütok, Fatma (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
    Son yıllarda, fononlar ve onların hacimsel malzemelerdeki etkileşimleri oldukça dikkat çekicidir. Bu çalışmada, biz alaşım yarıiletkenleri içeren tekli ve çift heteroyapılarda elektron-optik-fonon etkileşimini inceledik. ...

Daha Fazla