Selcuk University Digital Archive Systems

Şeritvari nirengi ağ tasarımının nokta duyarlıklarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ceylan, Ayhan
dc.contributor.author Yılmaz, Serpil
dc.date.accessioned 2018-03-12T13:20:20Z
dc.date.available 2018-03-12T13:20:20Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Yılmaz, S. (2007). Şeritvari nirengi ağ tasarımının nokta duyarlıklarına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9511
dc.description.abstract Jeodezide nokta konum doğruluklarının işten talep edilen doğrulukları karşılaması istenir. Oluşturulan jeodezik ağların talep edilen doğruluğu karşılayıp karşılamadığı ise dengeleme sonucu elde edilen standart sapmayla kontrol edilir. Klasik ağların planlanmasında yeni noktaların sabit noktalara göre homojen dağılımı ile nokta konum doğrulukları arzu edilen seviyeye çekilebilirken şeritvari haritalarda bu şartın sağlanması oldukça zordur. Bu çalışma ile şeritvari jeodezik ağların planlanmasında nokta yeri seçiminin nokta konum doğruluklarına etkisinin araştırılması amacıyla Konya-Ankara Hızlı Tren Projesi kapsamında oluşturulan yaklaşık 210 km uzunluğundaki bir ağ test ağı ii olarak seçilmiştir. Test ağına ait GPS gözlemleri kullanılarak farklı kombinasyonlarda yapılan dengelemeler sonucu elde edilen koordinat ve standart sapmalar karşılaştırılarak şeritvari jeodezik ağların planlanmasında nokta yeri seçiminin nokta konum doğruluklarına etkisi araştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In geodesy, the point position accuracies are expected to meet the accuracies demanded by the job. The formed geodesic networks are tested whether they meet the desired accuracy or not by the standard deviation obtained as a result of balancing. In the planning process of the classical networks, while the point location accuracies can be fixed to the desired level by the homogeneous distribution of the new points with respect to the constant points, it is so difficult to provide this condition for the band networks. iv Nearly a 210 km long network formed within the Konya-Ankara Fast Train Project was selected as the test network in order to investigate the effects of the point position selection on the point location accuracy during the planning processes of the band geodesic networks. By using the GPS values of the test network and comparing the coordinate and standard deviations obtained as a result of adjustment processes of various combinations, the effects of the point position selection on the point location accuracy during the planning stage were investigated. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Doğruluk tr_TR
dc.subject Accuracy tr_TR
dc.subject Şeritvari ağ tr_TR
dc.subject Band network tr_TR
dc.subject Dengeleme tr_TR
dc.subject Adjustment tr_TR
dc.title Şeritvari nirengi ağ tasarımının nokta duyarlıklarına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of chain type network design on postioning accuracy tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account