Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İnfrared termografi yoluyla metal yorulmasının gerçek zamanda analizi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.