Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Stres-dayanıklılık modellerinde bazı dağılımlar için sistem güvenilirliğinin tahmini

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.