Selcuk University Digital Archive Systems

Günümüz Türk Hukukuyla mukayeseli olarak İslam Hukukunda âriyet akdi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yaman, Ahmet
dc.contributor.author Koç, Cengiz
dc.date.accessioned 2018-03-19T13:22:10Z
dc.date.available 2018-03-19T13:22:10Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Koç, C. (2007). Günümüz Türk Hukukuyla mukayeseli olarak İslam Hukukunda âriyet akdi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9664
dc.description.abstract Çalısmamız esnasında önce İslam Hukukunda mezheplerin âriyet akdine bakıslarını sonra da, günümüz Türk Hukukunun bakısını, daha sonra da her iki hukuk sisteminin birlestikleri ve ayrıldıkları noktaları ortaya koymaya çalıstık. Zaman zaman da bu görüsler arasında tercihlerde bulunduk. Çalısmamızda ortaya koydugumuz sonuçları söyle özetleyebiliriz: Âriyet: Dönülmesi kabil olmak üzere intifa hakkı karsılıksız olarak baskasına devredilen maldır. Âriyet akdi ele aldıgımız bütün hukuk sistemlerine göre teberru akidleri arasında yer almaktadır. Hanefî ve Malikî mezheplerinin görüslerine göre; âriyet alan, âriyet aldıgı malı sahibinin izni olmadan bir baskasına âriyet olarak verebilirken bizim de katıldıgımız diger mezheplerin ve günümüz Türk Hukukunun görüslerine göre ise veremeyecegi belirtilmistir. Hanefî mezhebine göre âriyet akdi gayr-ı lazım bir akid oldugu için tarafların akıllı olması yeterli iken diger mezhepler ve günümüz Türk Hukukuna göre tarafların teberrua yönelik akidleri yapabilecek ehliyete sahip olması gerekir. Âriyet akdi bütün mezheplere göre bedelsiz olarak yapılır. Ancak günümüz Türk Hukukunda âriyet alanın ve verenin birlikte çıkarları söz konusu oldugunda da akid karsılıksız olarak yapılmıs gibi kabul edilir. Âriyet olarak alınan malın tazmin edilip edilmeyecegi fıkıhçılar arasında tartısılmıstır: Bizim de katıldıgımız Hanbelî mezhebinin görüsüne göre; âriyet alınan mal her halükarda mazmundur. Sâfiî mezhebine göre ise âriyet mala hasar, kullanım esnasında geldiyse tazmin edilmez, kullanım dısında olmussa tazmin edilir. Malikî mezhebine göre ise âriyet mal saklana bilen bir mal ise tazmin edilir, degilse tazmin edilmez. Diger mezhepler ve günümüz Türk Hukukuna göre ise kullananın bir kusuru var ise meydana gelen zararı tazmin eder yoksa etmez. Âriyet alınan malın normal masrafları, Sâfiî ve Hanbelî mezheplerinin dısında kalan mezhepler ile günümüz Türk Hukukunun ve bizim de katıldıgımız görüse göre, âriyet alana aittir. Sâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre ise mal sahibine aittir. Âriyet alınan malın geri verme masrafı bütün mezhepler ve günümüz Türk Hukukuna göre âriyet alana aittir. tr_TR
dc.description.abstract During our studies we try to find out firstly the general overview of the sects of the Islamic law and Our Recent Turkish Law and also the shared points and distinct points of the both law systems towards lend contract. Lend: The possession,which can be transferred to other people unreturnably, is possible to be taken back or used freely. All laws consent the lend contract will take part in the donation type of contract. According to the view of Hanefi and Maliki sects, the person who takes the lend property can give it to another person without getting permission of the owner; on the other hand, other sects which involving ours and also Our Recent Turkish Law point out that the person can not give the property without owner?s permission. Due to the fact that lend contract isn?t compulsory for Hanefi sect, it is sufficent fort he people being mature and logical enough.Then, both sides who give and take the donation are to have the capability of donating what he or she wants fort he other sects and Our Recent Turkish Law. Lend contract is done without benefiting from anything in all sects. However, in Our Recent Turkish Law contract is supposed to be done without reciprocity, owing to the fact that lend contract is done between the persons who have own self benefits. It is discussed among authorities if the properties which are given as lend will be compensated or not. According to Hanbeli sect which we are in, the the lend is always is signification. In Safi sect, if there is harm while using it, it won?t be paid. If there is harm accept from using time, it?ll be compensated. In Maliki sect if the properties are able to be preserved, it will be compensated; if not, there is no need to pay. In Our Recent Turkish Law and also in other sects, if the person using the lend gives damage to it, he or she has to pay for the loss; if not he or she needn?t pay. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject İslam hukuku tr_TR
dc.subject Islamic law tr_TR
dc.subject Ariyet akdi tr_TR
dc.subject Ariyet passed tr_TR
dc.title Günümüz Türk Hukukuyla mukayeseli olarak İslam Hukukunda âriyet akdi tr_TR
dc.title.alternative Lend contract in Islamic Law by coparing our recent Turkish Law tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account