Show simple item record

dc.contributor.authorKarakış, Hilal
dc.date.accessioned2019-06-24T10:57:17Z
dc.date.available2019-06-24T10:57:17Z
dc.date.issued2017-12-27
dc.identifier.citationKarakış, H. (2017). Spartium junceum L. (katır tırnağı)'ın kimyasal kompozisyonu ve proantosiyanidin özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12395/116
dc.description.abstractBitkiler günümüzde, tamamlayıcı ve alternatif tıp kavramlarıyla daha sık bir arada kullanılır hale gelmiştir. Sentetik ilaçların vücutta bıraktığı yan etkiler, bazı hastalıklara kesin çözüm olmayışları, ekonomik nedenler gibi faktörler bitkisel kaynaklı tedavilere yönelimi arttırmıştır. İlaç sanayinde etkin olarak kullanılan bitkiler birçok hastalığın (kalp hastalığı, tansiyon, bronşit vb.) tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Spartium junceum L.(Katırtırnağı)'nın etanol ile ekstraksiyonundan sonra kolon kromatografi işlemi uygulandı. Kimyasal kompozisyonu GC-MS ve FTIR cihazları kullanılarak belirlendi. Kimyasal kompozisyonu incelendiğinde, elde edilen fraksiyonlarda toplamda yüzün üzerinde bileşik tespit edildi. Bu bileşiklerden bazıları ile piyasada satılan ülser ilaçlarının etken maddesinin benzer birçok analoglarının olduğu görüldü. Proantosiyanidin bakımından ise Spartium junceum L. türünün 500 nm 'de absorbansı ve katesine esdeğer konsantrasyonu 0,185 mg / ml CE olarak belirlendi.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 17201068 nolu proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.subjectEkstraksiyonen_US
dc.subjectProantosiyanidinen_US
dc.subjectSpartium junceum L.en_US
dc.subjectGC-MS.en_US
dc.subjectExtractionen_US
dc.subjectProanthocyanidinsen_US
dc.subjectSpartium junceum L. GC-MS.en_US
dc.titleSpartium junceum L. (katır tırnağı)'ın kimyasal kompozisyonu ve proantosiyanidin özelliklerien_US
dc.title.alternativeChemical composition of Spartium junceum L. (spanish broom) and properties of proanthocyanidinen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record