Collections in this community

Recent Submissions

 • Yapay sinir ağlarının yapay alg algoritması ile eğitimi 

  Türkoğlu, Bahaeddin
  Yapay Sinir Ağları günümüzde yaygın olarak kullanılan bir problem çözme stratejisidir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde sınıflandırma, örüntü tanıma, görüntü işleme gibi bir çok alanda başarıyla kullanılmıştır. Yapay Sinir ...
 • Fındık zarı uygunluğunun opencv ile belirlenmesi için yazılım ve donanım geliştirilmesi 

  Güler, Ebubekir (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-06-19)
  Dünyada birçok alanda kullanılmakta olan fındık içleri, kullanıma hazır olması için bir dizi işlemden geçmektedir. Kullanıma hazır hale getirmek için özelleşmiş makineler olsa da makineler çıktı olarak kullanıma uygun ...
 • Parçacık sürü optimizasyonu kullanarak çok amaçlı görüntü zenginleştirme 

  Eroğlu, Mehmet Emin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-07-03)
  Sayısal görüntüler, günümüzde pek çok alanda çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Sayısal görüntülerde, görüntü alınan ortam, kayıt cihazları ve bu cihazlarındaki problemler, bozucu etkiler vb. nedenlerden dolayı olumsuzluklar ...
 • Akıllı su damlacıkları ile b-spline eğri tahmini 

  Uyar, Kübra
  B-spline eğriler genellikle bilgisayar destekli tasarım(CAD), veri görselleştirme, yüzey modelleme ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır. B-spline eğrileri ile veri uydurma ters mühendislikte karşılaşılan zorlayıcı bir ...