Collections in this community

Recent Submissions

  • Eğik kablo askılı ve asma köprü tiplerinin ekonomiklik karşılaştırılması 

    Farhad, Ahmed Ali Abdulqader (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-06-26)
    Ulaşımı hızlandıran en önemli etkenlerden biri köprülerdir. Ülkemizin fiziki yapısı sebebiyle köprüler çok önemli noktadadırlar. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni yapılan köprülerin büyük bir bölümünü asma köprüler ve ...