Collections in this community

Recent Submissions

  • Yüksek hızlı demiryollarında tekerlek-ray temas analizi 

    Deveci, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-06-25)
    Tekerlek-ray temas alanı, demiryolu araçlarından gelen yükler ile birlikte dinamik performansı belirler. Bu temas alanında yüksek gerilmeler meydana geldiği için tekerlek ve ray profillerinde plastik deformasyonlar oluşur. ...