Collections in this community

Recent Submissions

 • Kentsel dönüşüm kavramına Konya Karatay bölgesi üzerinden sorgulayıcı bir bakış 

  Albay Özkan, Merve (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-06-19)
  Dünyada sanayileşme ve modernleşme sonrası kentlerde oluşan sorunların çözüm arayışları sonucu kentsel dönüşüm kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram son yıllarda ülkemizde de oldukça fazla gündeme gelmektedir. Kentsel dönüşüm ...
 • Dakuk ilçesinin tarihi ve geleneksel mimari mirası 

  Mokhtar, Mustafa Sabah Saleh (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-06-25)
  Bu çalışmada; Kerkük İl'ine bağlı Dakuk ilçe merkezinde bulunan geleneksel konut yapılarının incelenmesini, bu inceleme üzerinden geleneksel yapı özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Dakuk ilçesinin coğrafi, sosyal, ...
 • Beyşehir Eşrefoğlu Külliyesi restorasyon sorunları 

  Biçer, Arzu
  Anadolu Selçuklu ile Osmanlı arasında köprü vazifesi yapan Eşrefoğlu Beyliğinin en önemli eserlerinden olan Eşrefoğlu külliyesi hakkında birçok çalışma yapılmış fakat restorasyon sorunlarına değinilmemiştir. Bende çalışmamda ...
 • Konya mescidlerinde ahşap minareler ve ezanlıklar 

  Sündüs, Mehmet Ali
  Yapılan bu çalışmayla kültürümüzün bir parçası olan ahşap minareler ile ezanlıkların, Türk İslam mimarisinde yerini alabilmesi ve bu kültür mirasımızı gelecek nesillere taşıyabilmemiz için Konya kent merkezindeki ahşap ...
 • Mimari tasarım eğitiminde kültürel şemanın etkisi: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü örneği 

  Arı, Ahmet Cihat
  Geleceğin mimarları olan mimarlık bölümü öğrencilerini, mimari tasarım sürecinde pek çok faktör etkilemektedir. Bu faktörlerden biri olan kültürlerarası farklılıklar mimari tasarım sürecini etkilemekte ve bu tasarım sürecine ...