Collections in this community

Recent Submissions

  • Feng shui felsefesinin bir ev bahçesi peyzaj tasarımı örneğinde irdelenmesi 

    Öztürk, Kübra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-06-25)
    Doğu Asya felsefesi olarak ortaya çıkan Feng Shui'nin batıda yaygınlaşmaya başlaması ve bu felsefeye duyulan ilginin hızla artması, Feng Shui'nin günümüzde birçok alanda uygulanabilir hale gelmesine sebep olmuştur. Çin'de ...
  • Kent içi yollarda tasarım ilkelerinin Konya örneğinde incelenmesi 

    Koyuncu, Fadimana
    Günümüzde artan yapılaşma, nüfus ve gelişen teknoloji kentleri doğa yaşamından uzaklaştırmak-tadır. Kent ortamında yaşayan insanlar ve özellikle çalışan kent insanı yapı kitleleri arasında sıkışıp kal-makta ve doğaya olan ...