Show simple item record

dc.contributor.advisorBeycan, A. Deniz Oktaç
dc.contributor.authorBiçer, Arzu
dc.date.accessioned2019-07-04T11:25:41Z
dc.date.available2019-07-04T11:25:41Z
dc.date.submitted2018-07-16
dc.identifier.citationBiçer, A. (2018). Beyşehir Eşrefoğlu Külliyesi restorasyon sorunları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12395/513
dc.description.abstractAnadolu Selçuklu ile Osmanlı arasında köprü vazifesi yapan Eşrefoğlu Beyliğinin en önemli eserlerinden olan Eşrefoğlu külliyesi hakkında birçok çalışma yapılmış fakat restorasyon sorunlarına değinilmemiştir. Bende çalışmamda külliyeyi meydana getiren; Eşrefoğlu cami, Eşrefoğlu türbesi İsmail ağa medresesi, Eşrefoğlu Süleyman Bey hamamı, Bedesten, Yarım Türbe gibi altı adet yapının fotoğraf, yazılı belge ve bulgular, yapılan restorasyon ve restitüsyon çizimleri müdahaleleri incelenerek bu yapıların mimari, cephe özellikleri, yapım tekniği, malzeme kullanımı, süsleme özellikleri, yapılan restorasyon çalışma ve öneri başlıkları altında incelenmiştir. Beyşehir Eşrefoğlu külliyesindeki altı adet yapının fotoğrafları çekilmiş, rölöve çizimleri yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractEşrefoğlu that the most important work that Eşrefoğlu Principality of bridge between the Anatolian Selcuks and Ottomans have been many studies about the complex problem but no mention is made of the restoration. I work in my complex forming; Eşrefoğlu mosque, Eşrefoğlu tomb of Ismail network madrasa, Eşrefoğlu Süleyman Bey baths, the bazaar, the construction of six such half Tomb photographs, written documents and findings were made in restoration and restitution architecture of these structures by examining interventions drawings, facade features, construction techniques, materials handling, decorations characteristics were examined under headings of restoration work and recommendations. Beyşehir Eşrefoğlu photographed in the complex of six buildings, measured drawings were made.
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.subjectEşrefoğluen_US
dc.subjectBeyşehiren_US
dc.subjectCamien_US
dc.subjectBedestenen_US
dc.subjectHamamen_US
dc.subjectMedreseen_US
dc.subjectRestorasyon problemlerien_US
dc.subjectBazaaren_US
dc.subjectBathen_US
dc.subjectMadrasaen_US
dc.subjectRestoration prolemen_US
dc.subjectMosqueen_US
dc.titleBeyşehir Eşrefoğlu Külliyesi restorasyon sorunlarıen_US
dc.title.alternativeBeyşehir Eşrefoğlu complex restoration problemsen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record