Show simple item record

dc.contributor.advisorÜstüner, Turgay
dc.contributor.authorMerve Nal, Alkan
dc.date.accessioned2019-08-20T06:24:42Z
dc.date.available2019-08-20T06:24:42Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.date.submitted2018-06-19
dc.identifier.citationAlkan, M. N. (2018). Konya- Selçuklu ilçesi Coccinellidae (coleoptera) faunası. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12395/518
dc.description.abstractBu çalışma Konya ili Selçuklu ilçesinin Coccinellidae faunasını belirlemek, biyolojik zenginliğini ortaya çıkararak Türkiye faunasına katkıda bulunmak, ayrıca ilerde bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalara zemin hazırlamak için yapılmıştır. 2015-2017 yılları arasında yürütülen bu çalışma sonucunda Coccinellidae familyasına ait 2 altfamilyadan, 11 cinse bağlı 12 tür tespit edilmiştir. Belirlenen türler: Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758), Harmonia axyridis (Pallas, 1773), Harmonia quadripunctata, (Pontoppidan, 1763), Adalia bipunctata (L., 1758), Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758), Propylea quatuordecimpunctata, (Linnaeus, 1758), Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758), Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758), Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758), Hippodamia variegata (Goeze, 1777), Myrrha octodecimquttata (Linnaeus, 1758), Brumus octosignatus (Gebler, 1830) olmuştur. Brumus octosignatus, Chilocorus bipustulatus, Harmonia axyridis, Myrrha octodecimquttata türleri Konya'dan ilk kez kaydedilmiştir. Brumus octosignatus, Chilocorus bipustulatus, Harmonia axyridis, Myrrha octodecimquttata, Harmonia quadripunctata, Oenopia conglobata, Psyllobora vigintiduopunctata türleri ise çalışma alanı olan Selçuklu ilçesinden ilk kez kaydedilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the Coccinellidae fauna, to uncover the biological richness of the fauna of Turkey and also to prepare the groundwork for future work on this topic in Selçuklu (Konya) between 2015-2017 years. It was collected 12 species in 11 genus in two subfamilies belonging to the family of Coccinellidae. These species are Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758), Harmonia axyridis (Pallas, 1773), Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763), Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758), Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758), Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758), Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758), Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758), Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758), Hippodamia variegata (Goeze, 1777), Myrrha octodecimquttata (Linnaeus, 1758), Brumus octosignatus (Gebler, 1830). Four of these species (Brumus octosignatus, Chilocorus bipustulatus, Harmonia axyridis and Myrrha octodecimquttata) were recorded for the first time from Konya. Seven of these species (Brumus octosignatus, Chilocorus bipustulatus, Harmonia axyridis, Myrrha octodecimquttata, Harmonia quadripunctata, Oenopia conglobata and Psyllobora vigintidopunctata) were recorded for the first time in Selçuklu county.
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.subjectCoccinellidaeen_US
dc.subjectFaunaen_US
dc.titleKonya- Selçuklu ilçesi Coccinellidae (coleoptera) faunasıen_US
dc.title.alternativeFauna of Coccinellidae (Coleoptera) from Selçukluen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record