Selcuk Universitesi Dijital Arşiv Sistemi: Güncel gönderi

 • Durgunay, Banu (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Özel adlar, dil biliminin çalışma alanlarından ad biliminin (onomastics) inceleme alanına girer. Özel adlar konusunda kişi adlarından sonra en çok ilgi çeken çalışma alanını yer ad bilimi (toponymy) oluşturur. Türkiye'de ...
 • Şimşek, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Bu makale, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nin 42. sayısında yayınlanan “Meşhed Nüshası Türkçe Kur’an Tercümesinin Söz Varlığı Üzerine Notlar” adlı çalışmanın devamı olup Meşhed ve Rylands Nüshalarında ...
 • Ölker, Perihan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Oğuz Türkçesinin gelişim aşamasındaki tarihî safahatını değerlendirmek açısından mensur eserlerin önemi ayrı bir değer taşımaktadır. Mensur eserler gerek ses bilgisi gerek şekil bilgisi gerekse söz dizimi ve anlam bilimi ...
 • Ölker, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Gülşen-i Hayât’ın elimizde iki nüshası vardır. İkisi de Konya Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. Çalışmamızda esas aldığımız nüsha 13652 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Nüshada eserin tam ...
 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türk Dilinde çokluk ifadesi için; +An, +GUn, +t gibi kısa soluklu eklerin yanı sıra, yazılı ilk dönemlerden beri varlığını gördüğümüz ve günümüze kadar da varlığını sürdürmüş olan +lAr eki de kullanılmıştır. +lAr çokluk ...
 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Orhun bengü taşları üzerinde bugüne gelinceye kadar pek çok okuma çalışması yapılmıştır. Vilhelm Thomsen ve Wilhelm Radloff’la başlayan abideleri okuma çalışmaları bugün de yurt içi ve yurt dışındaki Türkologlar tarafından ...
 • Özkan, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türkçe kaynaklarda bazı kavramların adlandırılışı ve bazı terimlerin içerikleri, tanımları, kullanılışları konusunda farklılıklar ve eksiklikler bulunmaktadır. Farklı kavramlar bazen aynı adla karşılanmaktadır. Bu durum ...
 • Benhür, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Mehmet Rebii Karatekin, 1960 yılı sonlarında Konya Valiliğine atanmıştır. Önceden görev yaptığı yerlerde tarihi eser ve turizme olan ilgisi ile bilinen Karatekin, Konya da göreve başlar başlamaz aynı konuları ele almıştır. ...
 • Türker, Özgür; Özen, Firdevs (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Türk tarihinin mühim evrelerinden birini kapsayan Selçuklular (1038-1157), tarih sahnesine çıktıkları XI. asrın ortalarından itibaren, yaklaşık bir asır içinde İslâm coğrafyasının tamamına yakınını kendi idareleri altında ...
 • Şahin, Feyza Kurnaz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmanın temel amacı, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yayımlanan Servet-i Fûnun, Musavver Malumat-ı Nafia, Mehasin, Mecmua-yı Ebuziyya, Asar-ı Nisvan, Resimli Kitap, Süs ve diğer dergiler ...
 • Yüksel, Erol (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  93 Harbi sonunda Kağızman ve çevresinin Rus işgaline uğraması ile beraber bölgede Ermeni istekleri artmıştır. Yöredeki Ermeniler, yabancı devletlerinde desteğini alarak bölgede kurulması planlanan Ermeni Devleti’nin bir ...
 • Kuş, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Tarih boyunca sahip olduğu önemli jeo-stratejik konumu gereği, Hazar Denizi pek çok milletin hâkimiyet tesis etmek istediği bir bölge olmuştur. Bugün de Ortadoğu gibi önemli enerji merkezlerinden biri olan Hazar havzası, ...
 • Haykır, Yavuz; Demir, Özkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Yeraltı kaynakları, devletlerin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayan önemli unsurlardan biridir. Doğal kaynak olarak bilinen yeraltı kaynaklarından biri de petroldür. Petrolün ekonomik değerinin yüksek bir kaynak ...
 • Sezer, Cemal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Balkan Savaşları; Osmanlı Devleti ile Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ittifakı arasında 1912-1913 yılları arasında gerçekleşmiştir. Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti açısından çok ağır sonuçları olmuştur. ...
 • Tekocak, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Anadolu arkeolojisi için çok büyük bir öneme sahip olan Kelenderis antik kenti, Kilikya Bölgesi’nin Orta Dağlık bölümünde yer alan bir liman kentidir. Günümüzde ise Mersin ili, Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. ...
 • Evis, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962); araştırmacı, şair, yazar ve eleştirmen olarak Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Saf şiir yazma arzusuyla sanat anlayışında mükemmelliği arar. Anlamsal kapalılık ve sembollerin ...
 • Akyıldız, Hülya Bayrak (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  1849’da Paris’e giden Şinasi, orada kaldığı süre boyunca pozitivizmin egemen olduğu bir düşünce dünyasının içindeydi. Şinasi bu yıllarda etkisinde kaldığı pozitivizmi 19. yüzyıl Osmanlı toplumuna olduğu gibi kabul ettirmenin ...
 • Durmuş, Gökay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  İzmir’in işgali Millî Mücadele sürecinin önemli gelişmelerindendir. Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı hezimet, halkta bıkkınlık yaratmış ve cephelerde bulunmaktan soğutmuşken cereyan eden bu hadise, ihtiyaç duyulan kıvılcımı ...
 • Çapraz, Erhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  ‘Türk sözel mizah geleneği’nin bugününü anlamak ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarımını sağlayabilmek için bu geleneğin tarihî süreç içerisinde yaşadığı değişim ve dönüşümleri bilmek elzemdir. Bu itibarla, Osmanlı ...
 • Ayva, Aziz; Kalaycı, Muhammed (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Anlatmaya bağlı Türk halk edebiyatı türleri içerisinde yer alan fıkralar; mizahî unsurları, kısa ve yoğun anlatımı, güldürürken düşündüren özelliği ve sade bir dille anlatılmalarıyla diğer türlerden kolayca ayrılırlar. ...