Selcuk Universitesi Dijital Arşiv Sistemi: Güncel gönderi

 • Koç, Şükrü; Özer, Caner Kaya; Öksüz, Nursel (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  İncelenen demir cevherleri mikrogabro, diyabaz ve bazaltlar içinde yer alan çatlak ve kırıklar boyunca yerleşmiş masif, saçınımlı ve breşik tipte damarlar ve düzensiz sınırlı kütlelerden oluşur. Yan kayaçlarda, hidrptermal ...
 • Göktepe, Ayhan; Karabörk, Hakan; Ak, Emre; Çiçek, Şeref; Korkusuz, Feza (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Kinematics of the instep penalty kick to four different targets (50cm2) placed at the upper left (UL), lower left (LL), upper right (UR), and lower right (LR) corners in the goal. Five colligate male soccer players were ...
 • Sarı, Ali; Koca, Derya; Koç, Şükrü; Yavuz, Berna; Koralay, D. Banu (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Geç Jura zamanı Dünya ölçeğinde global deniz yükselmelerinin olduğu bir devir olup, bu zaman dilimi içerisinde gelişen anoksik olaylar neticesinde önemli kaynak kaya birikimleri gerçekleşmiştir. Orta Toroslar bölgesinde ...
 • Koçak, Kerim (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Phyllite of Bagrıkurt Formations contains dark color fragments, which have variable size (long axis: 1-18 cm) but usually elliptical shape. The fragments are quartzite, quartz-phyllite, chloritoidquartz- phyllite, phyllite ...
 • Karabörk, Hakan; Yağışan, Nihan; Göktepe, Ayhan; Karalezli, M. Nazım (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Bu çalışmada, keman çalma sırasında temel yay sürüşlerinde aktif olarak kullanılan el bileği ve dirsek eklemlerinin açısal değişikliklerinin, digital fotogrametrik yöntemler kullanılarak ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu ...
 • Öncel, Mehmet Salim; Söğüt, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Kaletepe lateritik boksit zuhurunda y akl a ş ık 3 km yanal olarak devam eden later i t ik boksit kuşağı bulunmaktadır. Lateritik boksitler Hacıalabaz formasyonunun, İslikayatepe dolerit üyesine ait üç dolerit seviyesinin ...
 • Söğüt, Ali Rıza; Güzel, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  İnceleme alanı içerisinde temeli, Kretase yaşlı gabrolar oluşturmaktadır. Bunun üzerine gelen birimler Senozoyik boyunca Kuvaterner’e kadar devam etmektedir. Volkanik kayaçlardan oluşan bölgede, volkanizma Miyosen’de ...
 • Öztürk, Alican; Karadağ, Muzaffer; Deli, Arif (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  İnceleme alanında en altta otokton olarak yerleşmiş Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaşlı Seydişehir Formasyonu, Üst Jura yaşlı Hacıalabaz formasyonu, Üst Kretase yaşlı Çökelen diyabazı ve yine Üst Kretase yaşlı Saytepe ...
 • Arslan, M. Hakan; Akın, Arife; Erkan, İ. Hakkı; Gülay, F. Gülten (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Çalışmada Türkiye’de yaygın olarak üretilmiş olan ve mevcut prefabrike bina stoğu içerisinde önemli bir yere sahip olan Lambda tipi (kırıklı çerçeve) prefabrike yapıların 6 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren yeni Deprem ...
 • Demiröz, Atila; Tan, Özcan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Yapılarda görülen oturmaların izin verilen değerlerin altında kalması için zemin içerisine yerleştirilen çeşitli donatılar kullanılmaya başlanmış olup, günümüzde de kullanımları hızlı artış göstermektedir. Bu tür ...
 • Bektaş, Salih; Hınıs, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Türkiye’de 2005 yılı verilerine göre, trafik kazalarında 4525 kişi ölmüş ve 154094 kişi yaralanmıştır. Ölümlerin %25,6’sı, yaralanmaların %50,52 ‘si ve maddi hasarların da %60,3 ‘ü şehir içindeki trafik kazalarında meydana ...
 • Rahmi, Erdem; Meşhur, M. Çağlar; Sağ, Mehmet Akif (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Çalışmanın amacı, üst ölçek planlama çalışmalarında (çevre düzeni planları), plan sınırlarının, bu sınır içerisindeki yerel yönetimlerin yetki sınırlarının aşan taraflarını ortaya koyarak, nitelikli bir plan sınırının ...
 • Gündoğdu, İsmail Bülent (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Nowadays, the requirement of implementing the activities in social life and environmental introducing purposes with city guides is arised especially parallel to the development of computer technologies. Content of a city ...
 • Dursun, Arif Emre; Doğan, Kemal; Gökay, Mehmet Kemal (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Elektriksel zemin direnci ölçüm yöntemleri farklı mühendislik dallarında ihtiyaç hissedilen bilgilerin bir kısmının sağlanması için çözümler üretmektedirler. Bu araştırma çalışmasında, bitirilmeden terk edilmiş küçük ...
 • Aksoy, Rahmi; Bozdağ, Ali (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Sultandağları Masifi’nin güneydoğu kesiminde Doğanhisar ile Hüyük arasında Miyosen- Pliyosen yaşlı örtü altında masifin Paleozoyik yaşlı metamorfitleri yer alır. Bu çalışmada masifin metamorfizmasına eğlik eden deformasyon ...
 • Yakar, Murat; Yılmaz, H. Murat (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Kültürel Mirasın Korunması ile ilgili çalışmalarda birinci ve en önemli aşama, çeşitli ölçek ve nitelikte belgelerine çalışmalarının tamamlanması ve üretilen bilgilerin koruma çalışmalarında bulunacak farklı uzmanlar ...
 • Asan, Kürşad; Kurt, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Volcanic rocks named as Kulu-Karacadağ volcanites cover large areas in the Kulu (Konya)-Haymana (Ankara) area. This volcanites are composed of large volumes of andesitic-dacitic lavas and pyroclastics with small volumes ...
 • İnal, Cevat; Salgın, Ömer (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  GPS ile arazide toplanan datalar büroda yazılımlar yardımıyla değerlendirilir. GPS değerlendirme yazılımları genel anlamda amaçlarına yönelik olarak, bilimsel ve ticari değerlendirme yazılımları olarak iki sınıfa ...
 • Ersoyoğlu, Ali Serhat; Ünüvar, Ali (Ersoyoğlu, A. S., Ünüvar, A. (2008). Serbest şekilli yüzeylerin işlenmesi için takım yolu oluşturulması. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23, (2), 59-70., 2008)
  Bu çalışmada, serbest şekilli yüzeylerin hassas ve düşük maliyetle üretilmesini sağlamak amacıyla, belirli takım yolu şablonlarından uygun olanı ve gerekli takımları seçebilen bir takım yolu oluşturma sistemi geliştirilmiştir. ...
 • Hamidova, Sh. A.; Novruzova, F. A.; Agapashayeva, S. M. (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  By methods of physical‐chemical analysis (DTA, X‐ray diffraction, IR‐spectroscopy) phaseand glass formation in Li2O‐Pr2O3‐B2O3 system was researched in zone, which is enriched with boric anhydride. According to the results ...