Selcuk Universitesi Dijital Arşiv Sistemi: Güncel gönderi

 • Burgu, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  I. Mesud, oğlu II. Kılıçarslan’a güçlü bir devlet bırakmıştı. II. Kılıçarslan’ın tahta geçmesiyle bu durum ortadan kalktı ve II. Kılıçarslan babasının kazanımlarını kaybetti. Sultanlığının ilk yıllarında Bizans-Dânişmendli ...
 • Aksoy, Hatice (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Komnenos Hanedanı'nın Türkiye Selçukluları ile olan ilişkileri Aleksios Komnenos ile başlar. Bu ilişkiler Komnenos Hanedanı'nın iktidardan düşürülmelerine kadar devam eder. Ancak hanedanın doğu siyaseti yani "Türkleri ...
 • Arslan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bizans Devleti ve Türkiye Selçuklu Devleti arasında 17 Eylül 1176 yılında yapılan Myriokephalon Savaşı Türklerin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu savaş sonunda Anadolu bir Türk yurdu haline gelmiş, savaşın etkileri aradan ...
 • Ceylan, Mehmet Akif (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Makalede, Myriokephalon Savaşı’nın (17 Eylül 1176) yapıldığı ve dolayısıyla milli tarihimizde önemli bir yere sahip olan Konya Bağırsak Boğazı ve yakın çevresi beşeri coğrafya açısından ele alınmıştır. Yerli ve yabancı ...
 • Özcan, Altay Tayfun (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Myriokephalon muharebesi Türk tarihinin en iyi bilinen muharebelerinden birisi olmasına karşı her zaman bir sorunun hedefi olmuştur: Myriokephalon muharebesinin mevkisi neresidir? W. Ramsay’dan bu yana, Selçuklu tarihi ile ...
 • Bozyiğit, Recep; Kaya, Baştürk (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bağırsak Boğazı, Konya il merkezinin batısında yer alır. Kuzeyinde Aladağ (2339 m); doğusunda, Kızılören Dağı (2193 m); güneyinde Erenkilit Dağı (2193); batısında, Beyşehir-Suğla Depresyonu bulunmaktadır. Boğaz, Konya ve ...
 • Bahar, Hasan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Doğu, batı ve kuzey, güney yollarının kesişmekte olan Konya coğrafyası bereketli ovaları ve su kaynakları ulaşım değil aynı zamanda bir yerleşim coğrafyasını da oluşturmuştur. Konya ovasının merkezinde yer alan beş bin ...
 • Kayapınar, Levent; Hocaoğlu, Beycan; Vardar, Serdar; Cevrioğlu, Mahmut Halef (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  17 Eylül 1176 yılında gerçekleşen ve Türk tarihi açısından çok büyük öneme sahip olan Miryokefalon Savaşı’nın nerede gerçekleştiği ve bu konudaki değişik ve çelişkili görüşler gündeme gelmiştir. Söz konusu savaşla ilgili ...
 • Özhanlı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Ege ve Akdeniz Bölgelerinden İç Anadolu’ya geçiş kavşağında bulunan Pisidia Antiokheiası, Hellenistik, Roma İmparatorluk ve Bizans Dönemlerinde askeri kent olma özelliğini yitirmemiştir. Önemli bir yol kavşağında bulunan ...
 • Eskikurt, Adnan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Myriokephalon savaşı, Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki Türk hâkimiyetini sonlandırmak hedefi ile düzenlediği son büyük sefer sırasında, günümüzden 841 yıl önce 17 Eylül 1176 tarihinde Konya Bağırsak Boğazı’nda cereyan ...
 • Kesik, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bizans İmparatorluğu’nun Türkiye Selçuklu Devletine son vermek ve Türkleri Anadolu’dan atmak hedefiyle yola çıktığı seferin sonucunda taraflar arasında meydana gelen Myriokephalon Savaşı’nı Selçuklular kazandılar. Bu zafer ...
 • Ceylan, Mehmet Akif (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bu makalede Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176) ve Konya Bağırsak Boğazı coğrafya disiplini, özellikle de konum ve rölyef elemanları bakımından nispeten detaylı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Savaşı anlatan temel ...
 • Duran, Alev; Köse, İsmail (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Türkler ve Macarlar tarih sahnesinde en eski zamanlardan beri yakın ilişki kurmuşlardır. 16. yüzyılda Osmanlılar Macaristan’ı topraklarına katarak 150 yıl idare etmiştir. 1683 yılındaki Viyana bozgunu sonrasında Macaristan ...
 • Farzam, Rahimullah; Sarı, İsmail (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bu çalışmada Şii Afgan vatandaşlarının İran tarafından Suriye’deki savaşa dahil olma süreci incelenmektedir. Bu bağlamda İran’ın hangi vaat ve motivasyonlarla Şii Afganları Suriye iç savaşında rejim güçlerinin yanında ...
 • Sözlü, Halil (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Akdeniz Bölgesinde Mersin’in batı tarafında yer alan Mut, Mersin’e 165 km uzaklıktadır. Mut barındırdığı tarihi eserler sebebiyle sürekli ön plana çıkmıştır. Şehir, Hitit dönemlerine kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Orta ...
 • Dodangeh, Abdollah (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Sultan Sencer’in döneminin sonlarına doğru yaşanan Oğuz istilası sırasında Horasan bölgesi büyük bir kargaşaya sürüklenmişti. Öyle ki, pek çok şehir ve insan bu kargaşadan doğrudan etkilendi. Sencer'in esir düşmesinden ...
 • Kunduracı, Osman (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Beyşehir ve çevresi tarihin her döneminde stratejik bir öneme sahip olmuştur. Hem antik çağda hem de Anadolu Selçuklu döneminde Akdeniz’deki limanlara ulaşmak için ticaret yolları bu bölgeden geçmiştir. Özellikle Kubadabad ...
 • Kütük, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  11. ve 14. yüzyıl arasında, bugün Ortadoğu adı verilen geniş bir coğrafyada egemen olan Selçuklularla ilgili daha ziyade siyasî veya teşkilat tarihi alanında araştırmalar yapılmış, onlardan günümüze farklı dillerde yazılmış ...
 • Erdemir, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Konya’da kent merkezinin içinde kalan Horozlu Han’ın eskiden sadece tek kapalı kısmı bilinirken, 1970’li yıllarda yapılan kazı ve araştırmalarla (avlulu kısmının ortaya çıkarılmasıyla) açık ve kapalı bölümden oluşan konaklama ...
 • Biçer, Bekir (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  İnsanlık tarihi savaşlarla özdeşleşmiştir. Halklar sürekli birbiri ile savaşmıştır. Ancak savaşların en yıkıcı olanı iç savaşlardır. İç savaşları en sık yaşayan halklardan birisi Kürtlerdir. Kürtler siyasal anlamda 10. ...