Selcuk Universitesi Dijital Arşiv Sistemi: Güncel gönderi

 • Çimen, Bahattin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-08)
  İyonlaştırıcı radyasyon, bir atomdan bir elektron koparabilecek düzeyde yeterli enerji taşıyan radyasyon olarak tanımlanır. Başlıca iyonlaştırıcı radyasyonlar, gama ışınları, x-ışınları, alfa, beta, nötron ve elektromanyetik ...
 • Mohammed, M. Ziaulhaq Mahmood Mohammed (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-25)
  Bu araştırma, Konya ili Akşehir ilçesinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan kiraz bahçelerinin sulanmasında kullanılan damla sulama yöntemlerinin projeleme kriterlerinin ve sulama programlarının uygunluğunun belirlenmesi ...
 • Kıymaz, Yunus Emre (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-12)
  Tez çalışmamız Artırılmış Gerçekliğin elektronik pratiğine uygulanmasını içermektedir. Geliştirilen uygulama, tanılama tabanlı bir yapıya sahiptir. Uygulama pratik bir kullanıma sahip olan Lab-Volt temel elektronik eğitim ...
 • Reyhanoğulları, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Orhan Duru (1933-2009), 1950 kuşağının diğer bütün yazarları gibi Sait Faik Abasıyanık'tan etkilenerek yola çıkmıştır. Buna rağmen Duru, bu kuşak içinde farklı bir yere sahiptir. Ele aldığı konular bakımından bu kuşak ...
 • Kaya, Abdullah; Kılıçel, Fevzi; Karapınar, Hacer Sibel; Uzun, Yasin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Mineral (Ni, Cu, Co, Zn, Cr, Mn, Mg, Cd, Fe, Ca and Pb) contents of 11 wild edible agaricoid mushrooms (Coprinus comatus (Müll.:Fr.) S.F. Gray, Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser, Lycoperdon molle Pers.: Pers., ...
 • Akata, Ilgaz; Sesli, Ertuğrul (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Fungal samples were collected from Trabzon and İstanbul provinces between 2013 and 2015. After field and laboratory studies, Hebeloma sacchariolens Chroogomphus mediterraneus, Podoscypha multizonata and Sarcodontia pachyodon ...
 • Uzun, Yasin; Kaya, Abdullah (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  The hypogeous and angiocarpic Lactarius Pers species, Lactarius stephensii (Berk.) Verbeken & Walleyn (Russulaceae) is recorded for the first time from Turkey. The taxon is described briefly and photographs related to ...
 • Uzar, Selen Seyide; Karaduman, Ayşe Betül; Yamaç, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  In this study it has firstly reported the using of immobilized fungal mycelia in fungal co-culture studies to enhance activity of lignin-modifying enzymes. For this purpose, the mycelia of Pleurotus ostreatus OBCC 6043 and ...
 • Günyar, Özlem Abacı (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Bu derlemede, bitki- fungus etkileşimini takiben hastalık gelişimi ve hastalık gelişiminde rol oynayan fungal virulans faktörleri özetlenmiştir. Tanımlanan fungus türlerinin yaklaşık %10’ u 10,000’ den fazla bitkide ...
 • Demirel, Rasime (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Hypocreanlean fungi are include important plant pathogens around the world. Head blight and crown rot disease of cereals caused by these species are responsible for large economic losses due to reduction in seed quality ...
 • Kaşık, Gıyasettin; Aktaş, Sinan; Alkan, Sinan; Öztürk, Celalleddin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Bu çalışma, 2011-2014 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü sınırları içerisinde yapılmıştır. Makromantar gelişimine uygun dönemlerde toplanan örneklerin ilgili literatür yardımı ile teşhisleri ...
 • Acar, İsmail; Uzun, Yusuf (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Morchella species that are known as "Kuzu göbeği" in many regions of Turkey are among the mushrooms consumed all around the world. Moreover, Morels are a group of mushrooms attracting people's interest because of its high ...
 • Sezer, Murat (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-31)
  Projede solar aydınlatma elemanlarının güç elektroniği bölümlerinin (şarj kontrolör ve LED sürücü) tasarımı, kablosuz kontrolünün yapılması ve uzaktan takibinin sağlanması amaçlanmıştır. Komple solar aydınlatma için gerekli ...
 • Ozdil, Soner; Asan, Ahmet; Şen, Burhan; Okten, Suzan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Bu çalışmada, 4 farklı evde kullanılan buzdolaplarının iç ortam havasında bulunan mikrofungusların morfolojik ve moleküler identifikasyonu yapılarak, buzdolabı hava ortamındaki mikrofungal çeşitliliğin tesbiti amaçlanmıştır. ...
 • Durmaz, Fatih; Aktaş, Sinan; Sezer, Ela Nur Şimşek Sezer (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Bu çalışmada halk arasında puf mantarı olarak bilinen ve çeşitli bölgelerden toplanan Bovista plumbea Pers. türünün yağ asit kompozisyonları incelenmiştir. İncelenen türe ait yağ asit kompozisyonlarında oran olarak en fazla ...
 • Erdoğdu, Makbule; Doğan, Gökhan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Ophiobolus erythrosporus (Riess) G. Winter and Leptosphaeria modesta Rabenh. are new records for Turkish mycobiota. Distinguishing morphological characters of these species are described and their photographs are provided.
 • Alkan, Sinan; Özparlak, Haluk; Zengin, Gökhan; Kaşık, Gıyasettin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Shiitake mantarı adıyla da bilinen Lentinula edodes (Berk.) Pegler Doğu Asya’ya özgü yenilebilir bir mantar olup antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle tedavi edici etkiler içermektedir. Bu çalışmanın ilk kısmı ...
 • Sesli, Ertuğrul; Sesli, Ayşegül Topcu (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Entoloma majaloides Türkiye’den ilk kez rapor edilmiş olup, arazi ve mikroskobik resimleri ile desteklenip kısa bir tartışma ile birlikte sunulmuştur.
 • Allı, Hakan; Candar, Selime Semra; Akata, Ilgaz (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Fungal samples were collected from different localities in the boundaries of Yalova province between 2010 and 2012. As a result of field and laboratory studies, 92 species within the 41 families and 14 orders were identified. ...
 • Kadaifçiler, Duygu Göksay; Zeybek, Zuhal (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Doğada ve insan yapımı su sistemlerinde yaygın olarak bulunan Eurotiales üyesi fungusların varlığının tespiti, fırsatçı enfeksiyon ve alerjilere yol açabilen bu funguslara karşı alınabilecek önlemler açısından önemlidir. ...